СЕДНИЦЕ УО - 25.01.2024.

17. април 2024.

Документе можете преузети овде:

Одлука УО СКС дел.бр. 56-5-13. од 25.01.2024.-23. Конгрес стоматолога Србије

Преузмите документ (45.61 KB)

Одлука УО СКС дел.бр. 56-5-12. од 25.01.2024.-постављање на сајт СКС радне верзије Закона о денталној медицини

Преузмите документ (44.98 KB)

Одлука УО СКС дел.бр. 56-5-8. од 25.01.2024.-Достава предлога водича добре праксе и радне верзије Закона о ДМ

Преузмите документ (42.74 KB)