ЈАВНЕ НАБАВКЕ

17. jануар 2024.

 

1. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01/2024 УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

Техничка спецификација

Преузмите документ (71 KB)

Образац структуре цене

Преузмите документ (30 KB)

Општи део

Преузмите документ (108 KB)

Модел уговора

Преузмите документ (66 KB)

Образац трошкова припреме понуде

Преузмите документ (22 KB)

Јавни позив

Преузмите документ (129 KB)

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Преузмите документ (290 KB

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Преузмите документ (40 KB

 


 

1. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01/2023 УСЛУГЕ ШТАМПАЊА СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ СКС ДЕНТАЛЛИСТ БРОЈ 21, 22 и 23.

Јавни позив

Преузмите документ (129 KB)

Техничке карактеристике

Преузмите документ (47 KB)

Образац структуре цене

Преузмите документ (46 KB)

Образац трошкова припреме понуде

Преузмите документ (21 KB)

Модел уговора

Преузмите документ (63 KB)

Критеријум за квалитативни избор

Преузмите документ (20 KB)

 

Одлука о додели уговора

Преузмите документ

 


 

2. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 02/2022 УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У СТОМАТОЛОШКОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ

Техничка спецификација

Преузмите документ

Образац структуре цене

Преузмите документ

Критеријум за квалитативни избор субјекта

Преузмите документ

Модел уговора

Преузмите документ

 

Одлука о додели уговора

Преузмите документ

 

 

1. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01/2022 УСЛУГЕ ШТАМПАЊА СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ СКС ДЕНТАЛЛИСТ БРОЈ 18, 19 и 20.

Јавни позив

Преузмите документ (92 KB)

Техничке карактеристике

Преузмите документ (47 KB)

Образац структуре цене

Преузмите документ (46 KB)

Образац трошкова припреме понуде

Преузмите документ (21 KB)

Модел уговора

Преузмите документ (65 KB)

Критеријум за квалитативни избор

Преузмите документ (20 KB)

 

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (12 KB)

Измена Плана јавних набавки

Преузмите документ (12 KB)

 

Објављено - 19. новембра 2021

2. ЈАВНА НАБАВКА 02/2021 - ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ

Јавни позив

Преузмите документ (44 KB)

Техничка спецификација

Преузмите документ (69 KB)

Образац структуре цене

Преузмите документ (28 KB)

Образац трошкова припреме понуде

Преузмите документ (21 KB)

Модел уговора

Преузмите документ (63 KB)

 

Објављено - 26. новембра 2021

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (247 KB)

 
 

 

Објављено - 14. мај 2021

1. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01/2021 УСЛУГЕ ШТАМПАЊА СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ ДЕНТАЛЛИСТ БРОЈ 15,16 И 17

Техничке карактеристике

Преузмите документ (42 KB)

Модел уговора

Преузмите документ (51 KB)

Образац структуре цене

Преузмите документ (45 KB)

Образац трошкова припремања понуде

Преузмите документ (20 KB)

 

Објављено - 26. мај 2020

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (247 KB)
 


 

Објављено - 19. април 2021

План јавних набавки

Преузмите документ (10.4 KB)
 


 

Објављено - 17. новембар 2020

6. ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ

Техничке карактеристике

Преузмите документ (69 KB)

Модел уговора

Преузмите документ (32 KB)

Образац трошкова припремања понуде

Преузмите документ (22 KB)

Образац стрктуре цена

Преузмите документ (28 KB)

 

Објављено - 30. новембар 2020

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (113 KB)
 


 

Објављено - 09. октобар 2020

5. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА И УСЛУГА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У НИШУ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР.05/2020.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (42 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (127 KB)

 

Објављено - 05. новембар 2020

Измене конкурсне документације

Преузмите документ (38 KB)
 

Објављено - 27. новембар 2020

Одлука о обустави поступка

Преузмите документ (32 KB)
 Објављено - 03. јула 2020

4. ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ И ОПРЕМАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР.04/2020.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (42 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (111 KB)

 

Објављено - 21. јула 2020

Одговор на захтев

Преузмите документ (41 KB)

Допуна конкурсне документације

Преузмите документ (42 KB)

 

Објављено - 31. август 2020

Одлука о обустави поступка КГ

Преузмите документ (1.12 MB)

 


 

Објављено - 01. јула 2020

3. ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ И ОПРЕМАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР.03/2020.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (40.8 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (172 KB)

 

Објављено - 02. јула 2020

Измене конкурсне документације

Преузмите документ (42 KB)

 

Објављено - 07. јула 2020

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације

Преузмите документ (63.5 KB)

 

Објављено - 21. јула 2020

Допуна конкурсне документације

Преузмите документ (41.7 KB)

 

Објављено - 22. јула 2020

Одговор на захтев

Преузмите документ (41.3 KB)

 

Објављено - 27. јула 2020

Одговор на захтев

Преузмите документ (66.5 KB)
 

Одговор на захтев

Преузмите документ (63.KB)

 

Објављено - 28. јула 2020

Измена и допуна конкурсне документације

Преузмите документ (85.5 KB)
 

Конкурсна документација - пречишћен текст

Преузмите документ (173.KB)

 

Објављено - 18. avgust 2020

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (626 KB)

 


 

Објављено - 04. јуна 2020

2. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2020 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ СА ИСПОРУКОМ

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (52.81 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (198.21 KB)

 

Објављено - 15. јуна 2020

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (611 KB)

 


 

Објављено - 04. јуна 2020

1. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2020 ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ БРОЈ 12, 13 И 14 "ДЕНТАЛЛИСТ"

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (40.68 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (181.08 KB)

 

Објављено - 15. јуна 2020

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (890 KB)

 


 

Објављено - 16. децембар 2019

24. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 6/19 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (46.58 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (189.85 KB)

 

Објављено - 26. децембар 2019

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (664.31 KB)

 


 

Објављено - 01. октобар 2019

23. ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА КОМОРЕ СТОМАТОЛОГА ЗА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА И НА ИМОВИНИ ТРЕЋИХ ЛИЦА ЗА ПОТРЕБЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ, ОП БРОЈ 5/19.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (40.8 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (124.44 KB)

 

Објављено - 24. октобар 2019

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације

Преузмите документ (16.79 KB)

 

Објављено - 06. новембра 2019

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (1473.77 KB)

 


 

Објављено - 08. август 2019

22. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 4/19 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (46.04 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (202.98 KB)

 

Објављено - 16. август 2019

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (39.37 KB)

 


 

Објављено - 26. јул 2019

21. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ БРОЈ 10. И БРОЈ 11. "ДЕНТАЛЛИСТ" СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ БРОЈ ЈНМВ 3/19.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (40.17 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (193.97 KB)

 

Објављено - 06. август 2019

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (104.57 KB)

 


 

Објављено - 14. март 2019

20. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 2/19 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (123.47 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (341.87 KB)

 

Објављено - 25. март 2019

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (660.11 KB)

 


 

Објављено - 06. фебруар 2019

19. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1/19 ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ "ДЕНТАЛЛИСТ"

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (41.47 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (177.29 KB)

 

Објављено - 14. фебруар 2019

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (762.21 KB)

 


 

Објављено - 18. децембар 2018

18. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 9/18 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (45.56 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (186.21 KB)

 

Објављено - 25. децембар 2018

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (33.39 KB)

 


 

Објављено - 27. новембар 2018

17. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 8/18 ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ "ДЕНТАЛЛИСТ"

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (41.32 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (176.27 KB)

 

Објављено - 04. децембар 2018

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (54.67 KB)

 


 

Објављено - 01. новембар 2018

16. ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ ОП БРОЈ 7/18.:

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (38.15 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (118.14 KB)

 

Објављено - 03. новембар 2018

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (1601.42 KB)

 


 

Објављено - 27. септембар 2018

15. ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ ОП БРОЈ 6/18.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (39.17 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (119.07 KB)

 

Објављено - 30. октобар 2018

Одлука о обустави поступка јавне набавке

Преузмите документ (682.6 KB)

 


 

Објављено - 19. септембар 2018

14. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 5/18 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (43.58 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (183.34 KB)

 

Објављено - 28. септембар 2018

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (697.33 KB)

 


 

Објављено - 22. август 2018

13. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 4/18 ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ "ДЕНТАЛЛИСТ".

Конкурсна документација

Преузмите документ (175.27 KB)

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (39.52 KB)

 

Објављено - 23. август 2018

Измене конкурсне документације за поступак ЈНМВ 4/18

Преузмите документ (45.99 KB)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у поступку ЈНМВ 4/18

Преузмите документ (38.09 KB)

Одговор на захтев за додатним појашњењем у вези ЈНМВ 4/18

Преузмите документ (40.48 KB)

 

Објављено - 4. септембар 2018

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (450.17 KB)

 


 

Објављено - 01. јун 2018.

12. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 2/18 ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (37.51 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (133.17 KB)

 

Објављено - 05. јун 2018.

Захтев за додатним информацијама и појашњењем документације

Преузмите документ (16.28 KB)

 

Објављено - 11. јун 2018

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (42.09 KB)

 


 

Објављено - 01. јун 2018.

11. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 3/18 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (43.09 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (185.36 KB)

 

Објављено - 11. јун 2018.

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (34.47 KB)

 


 

Објављено - 28. март 2018.

10. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/18 - ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ "ИНФОРМАТОР".

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (38.2 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (153.94 KB)

 

Објављено - 30. март 2018.

Захтев за податним информацијама ЈНМВ 1/18

Преузмите документ (20.22 KB)

 

Објављено - 11. април 2018.

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (40.5 KB)

 


 

Објављено - 04. децембар 2017.

09. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 5/17 - ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ "ИНФОРМАТОР".

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (37.2 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (132.5 KB)

 

Објављено - 05. децембар 2017.

Одговор на захтев за додатним појашњењем у вези ЈНМВ 5/17

Преузмите документ (19.26 KB)

 

Објављено - 12. децембар 2017.

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (32.43 KB)

 


 

Објављено - 22. септембар 2017.

08. ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ ОП БРОЈ 4/17.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (69 KB)

Тендерска документација

Преузмите документ (106.4 KB)

 

Објављено - 30. септембар 2017.

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (106.29 KB)

 


 

Објављено - 25.август 2017.

07. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/17 ШТАМПАЊЕ ЧАСОПИСА

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (66.5 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (130.32 KB)

 


 

Објављено - 17. август 2017.

06. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ШТАМПАЊА ЧАСОПИСА "ИНФОРМАТОР"" БРОЈ РЈНМВ 2/17.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (66.5 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (129.97 KB)

 

Објављено - 25. август 2017.

Одлука о обустави поступка набавке

Преузмите документ (34.79 KB)

 


 

Објављено - 11. маја 2017.

05. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ 1/17 – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (49 KB)

Конкурсна документација - рачунарска опрема

Преузмите документ (324 KB)

 

Објављено - 22.мај 2017.

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (30.3 KB)

Измена и допуна конкурсне документације

Преузмите документ (19 KB)

Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације

Преузмите документ (16 KB)