СЕДНИЦЕ УО - 27.09.2019.

11. октобар 2019.

Документ можете преузети овде:

Одлука о усвајању извештаја Комисије за набавку стом. опреме и опремање стом. ординација на КиМ

Преузмите документ (38.92 KB)

Одлука о усвајању препоруке ИО Огранка за АП Војводину дел. бр. 26-4-20 од 14.09.2019.

Преузмите документ (48.38 KB)

Одлука о усвајању препоруке ИО Огранка за АП Војводину дел. бр. 26-4-21 од 14.09.2019.

Преузмите документ (56.24 KB)

Одлука о усвајању препоруке ИО Огранка за југоистоцну Србију и КиМ

Преузмите документ (46.77 KB)

Одлука о усвајању препоруке ИО Огранка за подручје града Београда дел. бр. 37-3-5 од 24.09.2019.

Преузмите документ (53.72 KB)

Одлука о усвајању препоруке ИО Огранка за подручје града Београда дел. бр. 37-3-6 од 24.09.2019.

Преузмите документ (46.3 KB)

Одлука о усвајању рекапитулације прилива и одлива средстава по рачунима СКС за период 01.01.-06.07.2019.

Преузмите документ (38.96 KB)