СЕДНИЦЕ УО - 20.10.2023.

20. октобар 2023.

Документе можете преузети овде:

Правилник о зарадама и накнадама- дел. бр. 79-5-97 од 20.10.2023

Преузмите документ (600.33 KB)

Oдлука УО СКС дел.бр.79-5-99 од 20.10.2023. -путни трошкови за стручне надзорнике СКС за обављање спољње провере квалитета стручног рада

Преузмите документ (62.88 KB)

Oдлука УО СКС дел.бр.79-5-105 од 20.10.2023. -Усвајање препорука, одлука, закључака ИО Огранка за западну и централну Србију

Преузмите документ (261.37 KB)

Oдлука УО СКС дел.бр.79-5-106 од 20.10.2023. -Усвајање Препоруке ИО Огранка за АПВ

Преузмите документ (40.16 KB)

Препорука УО СКС дел.бр.79-5-107 од 20.10.2023. -Комисија за осигурање од професионалне одговорности

Преузмите документ (38.34 KB)