Aktuelnosti u stomatologiji 1 i 2

9. Mart 2023.

Poštovani čalnovi,
 
Stomatološka komora Srbije na osnovu molbe Komore doktora stomatologije Republike Srpske, a u cilju nastavka dobre saradnje, želi da obavesti članove SKS o održavanju on line stručnog skupa „Aktuelnosti u stomatologiji 1 i 2“.
 
Predavanja će biti dostupna svim učesnicima skupa koji imaju plaćenu kotizaciju preko online platforme od 22.04.2023. godine do 23.04.2023. godine. Detaljna uputstva o pristupu online platformi i link biće blagovremeno dostavljena na e-mail svim učesnicima koji su uplatili kotizaciju.
 
Za sve dodatne informacije molimo Vas da nas kontaktirate na broj telefona 058/211-906 ili elektronski na e-mail: stomkongres@ues.rs.ba