Позив са Обрасцем понуде - уређење ентријера Нови Сад

21. мај 2024.

Позивају се заинтересовани понуђачи да доставе понуду за израду пројекта ентеријера и идејног решења са предмером и проценом(предрачуном) радова, за уређење пословних просторија Стоматолошке коморе Србије у Новом Саду.
 
Површина пословног простора износи 104м2.
 
Уколико је потребан увид у тлоцрт пословног простора молим да се обратите захтевом на мејл адресу violeta.radivojevic@stomkoms.org.rs.
 
Понуде доставити непосредно или путем поште на адресу Стоматолошка комора Србије, Макензијева 81, 11000 Београд или  на мејл адресу referentfinanisije@stomkoms.org.rs.Крајњи рок за доставу понуда је 31.05.2024. године.
 
                                                                                                                                                                

Позив са Обрасцем понуде - уређење ентријера НС

Преузмите документ (124.5 KB)