АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - РЕГИСТАР ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

28. септембар 2020.

Поштовани чланови Стоматолошке коморе Србије,

Обавештавамо Вас да ће Регистар здравствених установа и Јединствену евиденцију субјеката у здравству, који су установљени Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019), водити Агенција за привредне регистре као поверени посао.

Упис у Регистар здравствених установа и Јединствену евиденцију субјеката односи се на здравствене установе и приватну праксу.

Само здравствене установе (и у јавној и у приватној својини), које су биле регистроване у надлежним привредним судовима, од 11. октобра 2020. године имају обавезу усклађивања, која подразумева подношење регистрационе пријаве и прописане документације за упис усклађивања у Регистар здравствених установа.

Поступак уписа усклађивања у Регистар здравствених установа ће трајати три месеца, почев од 11. октобра 2020. године до 11. јануара 2021. године и вршиће се без плаћања накнаде. У случају подношења регистрационе пријаве усклађивања после 11. јануара 2021. године, подносилац је дужан да поднесе и доказ о уплати накнаде од 4.900,00 динара.

У складу са наведеним обавеза усклађивања се односи само на оне приватне и јавне здравствене установе које су у регистрима привредних судова, док за предузетнике-стоматолошке ординације регистроване у Агенцији за привредне регистре не постоји обавеза усклађивања.

 

Ваша Стоматолошка комора Србије